Programa general d'inversions 2020-2023

El Programa general d’inversions (PGI) és un programa de suport econòmic de la Diputació de Barcelona, dotat amb 260 M€ i emmarcat en el Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023. Aquest programa està orientat a promoure al llarg de quatre anys la nova inversió i el manteniment sostenibles d'inversions a la província de Barcelona, i es basa en una dotació garantida per a cada ens local i coneguda de forma prèvia a la sol·licitud.

Aquesta plataforma web és l'espai destinat a fer seguiment i rendir comptes sobre la gestió dels ajuts atorgats per la Diputació de Barcelona en el marc del PGI a través de les seves dues línies de suport (L1 i L2). Per a més informació sobre el PGI, les seves dues línies d'actuació així com sobre els seus indicadors de context, podeu consultar el següent enllaç.

Nota: el darrer període de presentació de sol·licituds per a la Línia 1 va finalitzar el 30 de novembre de 2022. Atès que les actuacions que es mostren en aquesta plataforma són les que la corporació ha formalitzat, aquest fet provocarà alteracions en el % "Estat d'execució global" que es mostra a continuació a mesura que es vagin formalitzant les darreres actuacions presentades.

Última actualización: 07 de junio de 2024

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son un conjunto de objetivos mundiales relacionados con los desafíos ambientales, políticos y económicos con que se enfrenta nuestro mundo. Aquí puedes ver como el Plan conecta con los ODS.

1 1. Fin de la pobreza 2 true 3 ods/ods_goal_01_es.png 4 false 5 1 6 ods/ods_goal_01_es.png testtest00
1 1. Fin de la pobreza 2 ods/ods_goal_01_es.png 3 ods/ods_goal_01_es.png 4 false 5 1 6 true testtest0
1 2. Hambre cero 2 true 3 ods/ods_goal_02_es.png 4 false 5 2 6 ods/ods_goal_02_es.png testtest00
1 2. Hambre cero 2 ods/ods_goal_02_es.png 3 ods/ods_goal_02_es.png 4 false 5 2 6 true testtest0
1 3. Salud y bienestar 2 true 3 ods/ods_goal_03_es.png 4 true 5 3 6 ods/ods_goal_03_es.png testtest00
1 3. Salud y bienestar 2 ods/ods_goal_03_es.png 3 ods/ods_goal_03_es.png 4 true 5 3 6 true testtest0
18,7%
1 4. Educación de calidad 2 true 3 ods/ods_goal_04_es.png 4 false 5 4 6 ods/ods_goal_04_es.png testtest00
1 4. Educación de calidad 2 ods/ods_goal_04_es.png 3 ods/ods_goal_04_es.png 4 false 5 4 6 true testtest0
1 5. Igualdad de género 2 true 3 ods/ods_goal_05_es.png 4 false 5 5 6 ods/ods_goal_05_es.png testtest00
1 5. Igualdad de género 2 ods/ods_goal_05_es.png 3 ods/ods_goal_05_es.png 4 false 5 5 6 true testtest0
1 6. Agua limpia y saneamiento 2 true 3 ods/ods_goal_06_es.png 4 false 5 6 6 ods/ods_goal_06_es.png testtest00
1 6. Agua limpia y saneamiento 2 ods/ods_goal_06_es.png 3 ods/ods_goal_06_es.png 4 false 5 6 6 true testtest0
1 7. Energía asequible y no contaminante 2 true 3 ods/ods_goal_07_es.png 4 false 5 7 6 ods/ods_goal_07_es.png testtest00
1 7. Energía asequible y no contaminante 2 ods/ods_goal_07_es.png 3 ods/ods_goal_07_es.png 4 false 5 7 6 true testtest0
1 8. Trabajo decente y crecimiento económico 2 true 3 ods/ods_goal_08_es.png 4 true 5 8 6 ods/ods_goal_08_es.png testtest00
1 8. Trabajo decente y crecimiento económico 2 ods/ods_goal_08_es.png 3 ods/ods_goal_08_es.png 4 true 5 8 6 true testtest0
13,8%
1 9. Industria, innovación e infraestructura 2 true 3 ods/ods_goal_09_es.png 4 false 5 9 6 ods/ods_goal_09_es.png testtest00
1 9. Industria, innovación e infraestructura 2 ods/ods_goal_09_es.png 3 ods/ods_goal_09_es.png 4 false 5 9 6 true testtest0
1 10. Reducción de las desigualdades 2 true 3 ods/ods_goal_10_es.png 4 true 5 10 6 ods/ods_goal_10_es.png testtest00
1 10. Reducción de las desigualdades 2 ods/ods_goal_10_es.png 3 ods/ods_goal_10_es.png 4 true 5 10 6 true testtest0
16,0%
1 11. Ciudades y comunidades sostenibles 2 true 3 ods/ods_goal_11_es.png 4 true 5 11 6 ods/ods_goal_11_es.png testtest00
1 11. Ciudades y comunidades sostenibles 2 ods/ods_goal_11_es.png 3 ods/ods_goal_11_es.png 4 true 5 11 6 true testtest0
20,2%
1 12. Producción y consumo responsables 2 true 3 ods/ods_goal_12_es.png 4 false 5 12 6 ods/ods_goal_12_es.png testtest00
1 12. Producción y consumo responsables 2 ods/ods_goal_12_es.png 3 ods/ods_goal_12_es.png 4 false 5 12 6 true testtest0
1 13. Acción por el clima 2 true 3 ods/ods_goal_13_es.png 4 false 5 13 6 ods/ods_goal_13_es.png testtest00
1 13. Acción por el clima 2 ods/ods_goal_13_es.png 3 ods/ods_goal_13_es.png 4 false 5 13 6 true testtest0
1 14. Vida submarina 2 true 3 ods/ods_goal_14_es.png 4 false 5 14 6 ods/ods_goal_14_es.png testtest00
1 14. Vida submarina 2 ods/ods_goal_14_es.png 3 ods/ods_goal_14_es.png 4 false 5 14 6 true testtest0
1 15. Vida de ecosistemas terrestres 2 true 3 ods/ods_goal_15_es.png 4 false 5 15 6 ods/ods_goal_15_es.png testtest00
1 15. Vida de ecosistemas terrestres 2 ods/ods_goal_15_es.png 3 ods/ods_goal_15_es.png 4 false 5 15 6 true testtest0
1 16. Paz, justicia e instituciones sólidas 2 true 3 ods/ods_goal_16_es.png 4 true 5 16 6 ods/ods_goal_16_es.png testtest00
1 16. Paz, justicia e instituciones sólidas 2 ods/ods_goal_16_es.png 3 ods/ods_goal_16_es.png 4 true 5 16 6 true testtest0
31,3%
1 17. Alianzas para lograr los objetivos 2 true 3 ods/ods_goal_17_es.png 4 false 5 17 6 ods/ods_goal_17_es.png testtest00
1 17. Alianzas para lograr los objetivos 2 ods/ods_goal_17_es.png 3 ods/ods_goal_17_es.png 4 false 5 17 6 true testtest0