Informació general del PGI

El Programa general d’inversions (PGI) de la Diputació de Barcelona està dotat amb 260 M€ que es distribueixen de la següent manera: 251,2 M€ per als ajuntaments, 8,1 M€ per als consells comarcals i 0,7 M€ per a les entitats municipals descentralitzades.

El PGI promou la nova inversió i el manteniment i reposició d’inversions sostenibles a partir d’una dotació econòmica garantida a cada ens local de la província de Barcelona i està alineat amb el Pla d’Actuació de Mandat (PAM) de la Diputació de Barcelona i els ODS de l’Agenda 2030 de Nacions Unides.

La dotació econòmica destinada a cada ens es gestiona a través de dues línies de suport que són:

Línia 1 de projectes sostenibles, que conté el 80% de la dotació garantida i finança fins a un màxim de tres projectes madurs de cada ens.

Línia 2 fons incondicionat d’inversió, que conté el 20% restant i que finança despesa d’inversió generalista dels ens destinataris.

En aquest apartat podeu trobar la informació més rellevant relativa al Programa general d'inversions com és:

- Text refós del règim regulador del Programa general d'inversions

- Distribució dels ajuts

- Video presentació del PGI:

- Mapes interactius de distribució dels ajuts: