Línia 2 - Fons incondicionat d'inversió

La Línia 2 del Programa general d'inversions es configura com un fons incondicionat d'inversió que conté el 20% de la dotació garantida de l'ens i que es concecedeix pel procediment de concessió directa.

L’ens local pot destinar l’assignació del 20% de la dotació a qualsevol despesa generalista de naturalesa inversora executada entre l’1 de gener de 2020 i el 31 de desembre de 2021.

Per optar a la Línia 2 del PGI no cal presentar sol·licitud, no es realitza una valoració tècnica prèvia i no s’estableix un límit d’actuacions o projectes pel 20% assignat. El que ha de fer l'ens local és realitzar la justificació de despeses a través del Portal Municipal de Tràmits (PMT) en dos possibles períodes: un primer període voluntari i que finalitza el 31 d’octubre de 2021 i un segon període definitiu que va de l’1 de gener de 2022 fins al 31 de març de 2022.

A continuació es mostren les dades de seguiment de la L2 - Fons incondicionat d'inversió:

1. Mitjana de valoració per part dels ens locals: 8,8 punts

2. Dades d'execució: