Avaluació del Programa general d'inversions

Es publiquen els resultats de l’avaluació del disseny i de la implementació del Programa general d’inversions (PGI) de la Diputació de Barcelona, que s’ha realitzat entre els anys 2021 i 2022, amb la finalitat d’analitzar els procediments i mecanismes de suport a la inversió local de la Diputació que es canalitzen a través d’aquest instrument de cooperació, detectar-ne les principals problemàtiques i proposar millores.

L’avaluació del disseny examina el grau de plausibilitat de cadascuna de les hipòtesis sobre les quals es basa la Teoria del canvi del PGI i consta d’un benchmarking de polítiques similars de suport a la inversió dels ens locals desplegades per altres administracions públiques d’una banda i, de l’altra, de l’elaboració, formalització i il·lustració de la Teoria del canvi del PGI i d’una anàlisi de riscos i dificultats i propostes de millora del disseny del PGI. Està composada per dos informes diferenciats:

Benchmarking del Programa general d’inversions: una comparació operativa amb altres programes similars a Catalunya (Març 2023).

Avaluació del disseny del Programa general d’inversions (Març 2023).

L’avaluació de la implementació analitza com s’està desenvolupant a la pràctica el PGI en les seves diferents vessants. En concret, com ha funcionat l’inici d’aquest desplegament, com ho han viscut els diversos agents implicats, quines són les principals propostes de millora i quines són les barreres identificades més destacades. Es pot consultar aqui:

Avaluació de la implementació del Programa general d’inversions (Març 2023).

Conjuntament amb els informes d’avaluació, també es pot consultar el Policy brief i una infografia de resum de l’avaluació.